Anode Europe

 wood pellets

Over Anode Biomass Centre B.V.

Anode Biomass Centre B.V. is een in Apeldoorn gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in Biomassa en Duurzame Energie.

Het is een jonge innovatieve onderneming met zeer ervaren medewerkers uit de energiesector. Anode Biomass Centre B.V. is een zusteronderneming Anode Energie, een Nederlandse energieleverancier met kantoren in de Benelux en Zwitserland. Dankzij de jarenlange ervaring en succes op het gebied van de nationale en internationale handel in elektriciteit en gas van Anode Energie, vullen beide ondernemingen elkaar naadloos aan.

 

Anode Biomass focust zich op 3 belangrijke en duurzame (sustainable) hoofdgebieden:

1) Anode Biomass richt zich wereldwijd op de groothandel in duurzame en groene CO2-neutrale producten, zoals hout chips en hout pellets.

Lees verder...
  Anode Biomass richt zich weloverwogen wereldwijd op de groothandel in duurzame en groene CO2-neutrale producten, zoals voornamelijk:
 • Hout chips,
 • Hout briketten,
 • Industriële hout pellets,
 • Torrefied hout pellets,
 • Carbonized hout pellets
 • Bio-coal 
 • etc.,

Deze duurzame producten worden gebruikt als (bij)stookmogelijkheden voor o.a. de industrie en (energie)bedrijven.

Ook vloeibare duurzame biobrandstoffen zoals o.a. bio-methanol, bio-ethanol, plantaardige zonnebloem- en pyrolyse-oliën vallen binnen ons duurzame assortiment.

duurzaam

Het duidelijk onderscheidende vermogen van Anode Biomass is, dat wij met alle producenten wereldwijd exclusieve partnerships / joint ventures hebben, waardoor wij in feite indirect ‘mede-eigenaar’ van de grond / bomen en/of feedstock zijn.

Deze langjarige internationale en exclusieve contracten zijn uitermate belangrijk voor onze afnemers - met name voor het garanderen van de feedstock - voor de huidige en toekomstige a) continuïteit van toevoer, b) continuïteit van kwaliteit en c) waarborging van prijsopbouw.

2) Anode Biomass ontwikkelt in samenwerking met (inter)nationale strategische partners een bijzonder duurzaam en groen label voor de totale biomassa keten.
Dit wordt wereldwijd de allereerste gecontroleerde hoog groene ‘keten’ van duurzame hout pellets.

Lees verder...
  Inhakend op de ‘continuïteit van toevoer’ en de ‘continuïteit van kwaliteit’, zoals benoemd onder punt 1) ontwikkelt Anode Biomass momenteel op het gebied van de industriële hout pellets en de torrefied hout pellets, in samenwerking met nationale en internationale strategische partners een:
 • duurzaam en groen label voor de totale biomassa keten.

Dit wordt wereldwijd de allereerste gecontroleerde hoog groene ‘keten’ van duurzame hout pellets. Vanaf de bosplantages, de pellet fabrieken, het weg-, trein- en zeetransport via o.a. de  Haven van Rotterdam tot aan de afnemers, waarbij de gehele ‘keten’, inclusief de sociaal-economische aspecten, gecertificeerd zal worden.

3) Anode Biomass heeft in samenwerking met vooraanstaande partners een totaal vernieuwend duurzaam energie concept uitgerold.

Lees verder...
Anode Biomass heeft in samenwerking met vooraanstaande strategische partners een totaal duurzaam energie concept uitgerold, waarin alle energievoorzieningen integraal worden geregeld zoals a) bio-warmte, b) bio-elektriciteit (bio-wkk), c) bio-koeling en d) bio-brandstof.

Dit varieert van 125 KWh installaties tot 10+ MWh installaties voor o.a. het grotere MKB, Ziekenhuizen, Gemeenten, Hotels, Woningcorporaties, Industrieterreinen, et cetera.
Het concept voldoet op alle fronten aan de uitgangspunten van de wet ‘Trias Energetica’ voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. We maken zoveel mogelijk gebruik van de lokale biomassastromen, waarbij ons zusterbedrijf Anode de eventuele overcapaciteit weer op het net kan zetten.
Deze optimalisatie resulteert in duurzaam CO2-neutraal stoken en in totaliteit lagere (energie)kosten voor de gebruiker.

foto foto foto

Anode Biomass Centre staat daarnaast open voor nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden voor groene energieproducten en duurzame energie oplossingen, met het doel langjarige relaties met de leveranciers, partners en de afnemers op te bouwen.